Letter

מכתב רבנים לתמיכה בזכויות וקבלת להט״ב בישראל

אנו, הרבנים החתומים מטה מהקשת הרחבה של זרמי היהדות, חוברים יחד לטובת תמיכה בשוויון מלא וקבלת הקהילה הגאה בישראל.

אנו מגנים את תופעות חוסר הסובלנות, האפלייה ושינאת החינם כלפי קהילת הלהט״ב בישראל. לאור מכתב פתוח עליו חתומים 200 רבנים ישראלים, הממתגים לה״טבים במילים מעליבות, מילות שנאה והשפלה, ובנוסף מבזים את ילדיהם בכינויי עליבות, אנו מגבירים את קולנו נגד השנאה ומתוך אהבה עמוקה ודאגה לתושבי ישראל. יחד עם זאת, לאור החקיקה האחרונה המונעת זכויות זוגות גברים מגישה לשירותי פונדקאות בישראל, אנו קוראים לשלטון בישראל לשנות את המנהל המפלה הזה לטובת זכויות שווים לכל אזרחי המדינה.

אנו מאמינים שהמהלכים האחרונים הללו מחללים כמה מעקרונות התורה הבסיסיים – בראשם פיקוח נפש, המצווה לשמור ולשמר חיי אדם מעל הכל. קיבוע האפליה באמצעות חקיקה, יחד עם המילים המסוכנות שנאמרו ע״י ראשי דת בישראל, זורעים שנאה ואלימות בארץ, ושמים אנשים בציבור הישראלי בסכנה לאלימות ואף גרוע מכך.

אנו מזכירים בכבוד לעמיתנו בישראל ולשלטון את פרשת השבוע, פרשת עקב, ה׳ אומר לנו, ״עשה משפט יתום ואלמנה, ואהב גר לתת לו לחם ושמלה״ (דברים י׳ יח). המילים הללו, יחד עם המצווה ״ואהבת לרעך כמוך״ (ויקרא יט יח) מזכירים לנו את הדוגמא שהעם היהודי צריך לשמש, בה הציבור הפגיע בעם צריך להיות מוגן, וכל איש באשר הוא נברא בצלמו ובדמותו, ועלינו לכבדו.

לכן אנו קוראים לשלטון בישראל לחזור בו ממעשיו האחרונים, ולהחזיר את המדינה בתשובה, למצב של כבוד, בטחון וקדושת האדם.

השבוע התקיים מצעד הגאווה בירושלים, עת להכיר בקהילת הלהט״ב בירושלים ובחופש של כל קהילה באשר היא לחיות בגאווה ובבטחון, זו לצד זו, במדינה הדמוקרטית שהיא ישראל. ישראל היתה, ותמשיך להיות, אור לגויים, עם חיבוק הדמוקרטיה והערכים הפלורליסטים. מדינה בה הציבור היהודי, יחד עם הקבוצות האחרות בה, יכול למצוא שלווה, בטחון וחיים הגונים.

לפני שלוש שנים במצעד הגאווה בירושלים, נרצחה באכזריות שירה בנקי, ע״י אדם שטען שהוא שליח התורה. בעוד כולנו מסכימים ששנאה, אלימות ורצח אינם שום דבר אחר למעט חילול ה׳, אנו חייבים להזכיר שמכתב הרבנים האחרון, יחד עם החקיקה המפלה, מעודדים השקפה של חוסר אנושיות כלפי הקהילה, השקפה שיכולה, חלילה, להביא לטרגדיות נוספות דוגמת הרצחה של שירה ז״ל, בעתיד.

אי לכך, אנו קוראים לכנסת לפעול למען שוויון הקהילה הגאה ולהטמיע שוויון זה בחוק. בקריאה לזכויות הללו, כולל פונדקאות, אנו קוראים לשלטון הישראלי להחזיר את ההפרדה בין דת ומדינה כתמיכה באידיאל הדמוקרטיה.

אנו קוראים לשוויון זכויות ליהדות האורתורוקסית בישראל, ומכריזים כי שוויון זכויות והגנה על כל אזרחי ישראל הם ערכים המשקפים את הטובים שבערכי הקהילה האורתודוקסית. אנו מבקשים שהקולגות שלנו בקהילה הדתית יעשו את אותו הדבר עבורנו.

כמו שהרב האורתודוקסי, בנימין צבי לאו, כתב בג׳רוזלם פוסט לאחר הרצחה של שירה בנקי, ״… אנו צריכים להאבק לזכותו של כל אדם לצאת ממעגל הבדידות ולבנות חיי זוגיות. יחד עם זאת, מבחינת זכויות אדם, המדינה צריכה להבטיח לזוגות מאותו מין את כל ההטבות שהיא נותנת לאזרחיה הנשואים… כדי למנוע את הרצח הבא, עלינו לשים לב למילים שאנו אומרים… על כולנו לבחור בחיים.״

אכן, אנו מתריסים כי על כולנו לבחור בחיים-חיים שוויוניים לכל האנשים בישראל- ולראות בזה ערך עליון משותף. עלינו לוודא שכל תושבי ישראל היהודים, יחד עם שאר התושבים, נהנים מגישה זהה לחיים של כבוד, של משפחה, של כבוד, של ברכה. כמו שנאמר בפרשת עקב, ״למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה.״ מי יתן ונחיה להדגים חיי כבוד וקדושה ונקיים ברכה זו לדורות הבאים.

על החתום

הרב גיל סטיינלאוף
מייסד ומנהל עמותת הנני להנהגה יהודית להט״בית
חבר ועד ווידר ברידג׳

הרב סטיב גרינברג
מנכ״ל אשל

הרב ג׳ונה פזנר
המרכז לפעילות דתית של היהדות הרפורמית

הרבנית דברה ניומן קמין
כנסת הרבנים