Hebrew Articles

משיקים את ״מעבר לגשר״ בווסט הוליווד

הארגון הגאה A Wider Bridge, הפועל למען קשרים להט״בים בין ישראל וצפון אמריקה, השיק השבוע את מיזם ״מעבר לגשר״ (BeyondTheBridge#) שיפעל בהצטלבות הדרכים בין ארגונים פרו-ישראלים ופרו-להט״בים ברחבי העולם, במטרה ליצור קשרים בין מנהיגים להט״בים בישראל ובשאר העולם.
BeyondTheBridgeweho1

המיזם הושק השבוע בווסט הוליווד (לוס אנג׳לס) במרחב הפתוח של ארגון JQ International, ובו השתתפו כשישים חברים, מנהיגים ותומכים.במרכז התוכנית עמדו ארבע מנהיגים שסיפרו על ביקורם בישראל בחודש יוני האחרון, כשהשתתפו בכנס ״ארבעים שנה של גאווה״ שארגנה האגודה בשיתוף A Wider Bridge. ג׳ניפר פיזר (מנהלת תוכניות דין וחוקה בארגון Lambda Legal), ג׳סטין טינדל ( מפיק תוכניות בינלאומיות בארגון It Gets Better ), וינס גרסיה (מנהל קהילות להט״ב בלוס אנג׳לס), ודייוויס מק-איילה (פעיל למען להט״ב בניגריה). כל אחד מהארבעה דיבר על החוויות שלו מישראל והאינטרקציה עם הקהילה הלהט״בית בארץ, וכמו כן סיפרו על דברים שלמדו מהקהילה בישראל שהם מתכוונים ליישם בארגונים בהם הם פועלים.

״מעבר לגשר״ הושק כשלב הבא במסגרת המעורבות הגלובלית של ארגון A Wider Bridge בהמשך לכנס מיוני, לאחר שבמהלך הכנס זיהה הארגון את הצורך בחיבור, דיון ועבודה משותפת כלל-עולמית בנושאי זכויות הקהילה הלהט״בית. A Wider Bridge מתכנן להמשיך את פעילויות ״מעבר לגשר״ במפגשים נוספים של מנהיגים לשיחה על המשמעות של ההישגים הנרחבים של קהילת הלהט״ב בישראל וכיצד ההצלחות בארץ יכולות לעזור לקהילות במקומות נוספים בעולם.

beyond-the-bridge-jq